Gezond Werken Traject


Het is fijn dat u overweegt om een Gezond Werken Coach in te schakelen om een preventief gezondheidsbeleid te ontwikkelen in uw organisatie. Het doel van dit proces is om in samenwerking met een Gezond Werken werkgroep de richting uit te stippelen van het preventieve gezondheidsbeleid van uw organisatie en dit te vertalen naar concrete acties. 

Het creëren van draagvlak

We gaan op zoek naar de beweegredenen voor een preventief gezondheidsbeleid. Het doel is om te komen tot een gezamenlijke visie en engagementsverklaring die het managementteam zal overtuigen van het belang van een gezondheidsbeleid. Ook brengen we de omgevingsmogelijkheden en communicatiemiddelen in kaart om de capaciteit van het gezondheidsbeleid te vergroten.

Het in kaart brengen van alle behoeften en vereisten

We gebruiken we de gezondheidsmatrix om een inventarisatie en bedrijfsgezondheidsprofiel te maken. Wat is er in het verleden gedaan? Waar zijn de behoeften van werknemers? (behoefteanalyse) Welke acties en strategieën zijn mogelijk met betrekking tot prioritaire gezondheidsproblemen?


Een actieplan schrijven

We schrijven een actieplan op basis van een gecombineerde leefstijl interventie waarbij voeding, beweging en mentaal welzijn centraal staan.

Het verankeren en evalueren

We zorgen ervoor dat gezondheid een vast onderdeel is van het bedrijfsbeleid en dat uw bedrijf een duurzaam gezondheidsbeleid uitdraagt naar de buitenwereld.

Verkennen

Verkenningsprogramma met veel aandacht voor een gezonde bedrijfscultuur en een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

Verdiepen

Verdiepingsprogramma zowel individueel als in groepsverband, gericht op het bijsturen en verder integreren van een duurzame gezonde leefstijl.

Verankeren

Verankeringsprogramma gericht op het in stand houden van het aangeleerde gedrag en een blijvende gedragsverandering.